יום ב', כב’ באייר תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת טיולים והצגות יועצות אודות יצירת קשר
 
 
אחריות הינה יכולתו וכושרו של האדם לראות את ההיבטים ואת הצדדים השונים בקבלת החלטות ובביצוען, הרגשת מחויבות לנקיטת פעולה, הכרה בקשר שבין החלטות ומעשים לבין תוצאותיהם, מוכנות לשאת בתוצאות של מעשים, הרגשת מחויבות לגבי התוצאה.מרכיבי האחריות האישית: אכפתיות ועשייה.

ככל שהחברה תעורר את האדם לגלות אכפתיות כלפי עצמו, כלפי הזולת וכלפי הסביבה, יגדלו מידת העשייה שלו ותרומתו לעצמו, לפרט, לקבוצה, לחברה ולסביבה. בבית ספרינו ציינו ערך זה וחילקנו תעודות הצטיינות לתלמידים שונים אשר גילו אחריות חברתית ואישית . הכנסו לקישור וצפו בתמונות המרגשות , אוסף תמונות מרגשות מטקס ערך החודש