יום ב', כב’ באייר תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת טיולים והצגות יועצות יצירת קשר
 
 
תוצאות הבחירות למועצת התלמידים ,בהצלחה לכל הנבחרים ,צוות שמעוני.

נציגי מועצת התלמידים תשעט - בהצלחה בחירות דף למצע בחירות לתלמיד.docx קיום תהליך דמוקרטי של בחירות מגביר את תחושת השייכות של התלמידים . זוהי פעילות חברתית הבאה צורך והנאה גם יחד. אנו שואפים להרחיב את מעגל חברת הילדים הפעילים, ולאפשר להם השתתפות ומעורבות בחיי בית הספר. השנה בצל הבחירות לרשות המקומית הבחירות מתחברת אל הכאן והעכשיו. את זאת נעשה כשלנגד עינינו מטרת העל: ¨ לחנך את התלמידים לקראת חיים בחברה דמוקרטית. להלן המטרות החינוכיות: ¨ לסייע בהכרה ובהבנה של תהליכים דמוקרטים כמו: הזכות של כל אחד מאיתנו להגיש מועמדות, מהי תעמולת בחירות ובמיוחד תעמולה הוגנת ונקייה. ¨ לפתח רצון ללקיחת אחריות, יוזמה וכוח מנהיגות. ¨ לפתח הרגשה של שותפות ואחריות אישית לביצוע. ¨ לגבש את חברת הילדים בבית הספר. ¨ לפתח קשר ושייכות בין חברת הילדים בבית הספר לבין עצמם, ולחזק את הרגשת השייכות למוסד החינוכי. ¨ הגברת שתוף הפעולה בין קהילת בית הספר, בקביעת מדיניות בית הספר ובביצועה. בכדי לסייע לכם להתמקד ולתכן את התהליך מצרפת לוח זמנים שבוע הבחירות יתקיים בתאריך 3.10.18-11.10.18 בתהליך הבחירות ישתתפו תלמידי כיתות א' – ח'. בסוף התהליך יבחרו מכל כיתה יבחרו 2 נציגים אשר יהיו שותפים בעבודתה של קהילת בית הספר במועצת התלמידים . תחילה יש להעמיד מכל כיתה עד 5 מועמדים עד לתאריך 5.10.18. כל מועמד מוזמן להכין מצע תעמולה- על גבי בריסטול(רבע –A3 ). את הבחירות יש לקיים בצורה חשאית ולא לחשוף כמה קולות קיבל כל מועמד. על המחנכות להדריך לכתיבה נכונה, תוכן, אסטטיות וכו'. אנא יידעו את התלמידים כי יתקיים הייד פארק שכבתי ובו הנציגים יציגו את עצמם, מדוע הם חושבים שצריך לבחור בהם, אלו תחומים הם רוצים לקדם וכו' .כמו כן יידעו את התלמידים שיצלמו אותם. סיכום : שלב א'- ביום שישי 5.10.18 יתקיימו בחירות פנימיות בכיתות. את שמות הנציגים יש להעביר אלי. שלב ב' - יום שני 8.10.18 נקיים הייד פארק – לשכבות ד' – ח' כל שכבה בנפרד – נפרסם לו"ז בהמשך. שלב סופי - יום חמישי 11.10– יום בחירות . בברכה שוש לב דהן רכזת חברתית בית ספר שמעוני קישורים לפעילויות : למה יש בחירות- שאלות לדיון פעילות- ראש גדול ראש קטן מיהו התלמיד הראוי?-פעילות פעילות בנושא- תעמולה, מידע והמצה- פעילות בשילוב כתבות מהעיתון חוברת פעילויות- מהי מועצת תלמידים, האם כדאי להיות נציג במועצה? מהו התהליך הדמוקרטי(הקמת מפלגה, תעמולה ועוד) חוברת פעילות- דמוקרטיה,מנהיגות,מועצת תלמידים,בחירות,לבחור נכון,דרישות ותכונות מנהיג,תהליך הבחירה,ייצוגיות וקשר בוחר נבחר, תפקיד הנציג, מעורבות חברתית. פעילות לחטיבה צעירה-מדינה דמוקרטית,בחירות,קריטריונים לבחירה מצע הבחירות שלי- טופס להגשה