יום ב', כב’ באייר תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת טיולים והצגות יועצות יצירת קשר
 
 
לקראת שנת הלימודים תשע"ט בנינו את תכנית המצוינות -אמירים .

תכנית "אמירים" לתלמידים מצטיינים תכנית "אמירים" פועלת בהצלחה זו השנה השישית בבית ספרנו. זוהי תכנית ייחודית לטיפוח תרבות מצוינות בביה"ס וטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים. מטרות התכנית § להעמיד בפני התלמידים המצטיינים אתגרים ומשימות ליכולותיהם הגבוהות ולנטיותיהם האישיות. § להכשירם לצרוך מידע באופן יעיל וביקורתי, וכן ליצור באורח פעיל ידע חדש. § להדגיש טיפוח של מיומנויות שתאפשרנה לתלמידים להתמיד במשימות, להיות מחויבים למטלות ולהעז להיות פורצי דרך ומובילים. תכנית זו בנויה משלושה סוגי למידה עפ"י הדגם של רנזולי: סוג למידה ראשון – חשיפה. התלמידים יחשפו לנושאים שונים. סוג למידה שני – ההעמקה ותהליכי החקר. התלמידים ירכשו מיומנויות ודרכי חקר הנדרשות לחוקר באותו תחום אותו בחרו. סוג למידה שלישי – חקר מכוון תוצר והצגתו. התלמידים יחקרו, יפיקו תוצר יציגו אותו, כשהמנחה יעזור לתלמיד למקד את החומר סביב שאלת המחקר. התלמידים יבחרו את האופן בו יוצג התוצר. תכנית זו היא דרך נוספת שתאפשר לנו לתת מענה פדגוגי חברתי לתלמידים מצטיינים להעשירם ולעניינם. נשאף בתכנית זו לעודד את התלמידים לא רק לצרוך ידע, אלא ליצור ידע חדש ולשתף בו את האחרים. אנו רואים תכנית זו כמעודדת תרבות בית ספרית המטפחת מצוינות והצטיינות של תלמידים ומורים כאחד. התכניות יונחו ע"י מורים מצוות ביה"ס, שעברו וימשיכו לעבור השתלמות והדרכה להוראת מצטיינים ומחוננים. בבית ספרנו יפעלו שלוש קבוצות "אמירים", האחת לתלמידי כיתות ד', קבוצה שנייה לממשיכים מכיתות ה' וקבוצה שלישית לממשיכים זו השנה השלישית מכיתות ו. כל תלמיד ייקח חלק ב-5 שעות לימוד נוספות אשר יתקיימו בסוף יום הלימודים. השעות יתחלקו באופן הבא: שעתיים בתחום המדעים המדויקים, שעתיים בתחום מדעי הרוח והחברה ושעה בתחום החברתי ערכי. השתתפות בתכנית מותנית בהשתתפות בכל חמש השעות. התמדה היא אחד הקריטריונים למצוינות, לכן התלמידים ידרשו לקחת חלק בשיעורים כהמשך ליום הלימודים, היעדרות משיעור "אמירים" דורשת אישור של מורה השיעור. היעדרויות חוזרות ללא אישורים רפואיים תביא להפסקת ההשתתפות בתכנית. יש לצייד את התלמידים בארוחת צהריים אשר מתאימה להפסקה בת 10 דקות. שעות מפגשי אמירים לאחר יום הלימודים בין השעות 13:30-15:00. מערכת שעות מסודרת תתפרסם בהמשך.