יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת טיולים והצגות יועצות אודות יצירת קשר
 
 

פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים מס' 1 תשע"ח שהתקיימה ביום 17.09.2017 נוכחות נציגי/ות הכיתות סיגל שפיץ-טולדנו א1, שירה לב יצחקי א2, יתיר זלוצקי א4, דנה אשל ב1, שלי מילר ב2, רויטל אברמוביץ ב3, גלית לנדסהוט ג1, רחמיאל שלומוב ג2, גוני יוסקוביץ ג3, רמי מרקו ד1, מוטי שמאי ד2, סאלי נווה ה1, הילה זיידנברגה2, סיגל שגיא ה3+ז2, בראד ברזינסקי ה4, קרן פלדמן ו5 (קבוצת ה), אפרים דמכינר ו2, רונן קריסטל ו3, אודי איילון ו4, עמית צפריר ו5 (קבוצת ו),אורי זיתוני ז1, איציק חיים ז3, טלי זילברברג ח1+ח3, מאיה ענתבי ו1+ח2, אפי פרידברג,ניר סביצקי. נציגות בית הספר שרון לוינהר-בכור – מנהלת בית הספר, טלי טויטו – יועצת ד-ח, נעמי – יועצת שכבות א-ג, רויטל ברקוביץ' – מחנכת א1,רכזת א-ב וסגנית מנהלת, אורנה קירש – מחנכת ז2, סגנית מנהלת, רכזת שכבות ז-ח ואחראית מערכת, תמר דורון – רכזת שכבות ה-ו ומובילת נושא תרבות, שוש לב – מחנכת ב3, רכזת זהירות בדרכים, סל תרבות וטיולים, יוני קונר - רכז פדגוגי, מדעים, תקשוב ומצוינות. נעדרו נציגי/ות הכיתות א3, ב4, ד3. דברי פתיחה של מנהלת בי"ס, גב' שרון לוינהר-בכור: בבית הספר רוכשים הילדים מיומנויות, שליטה בידע, וכישורים חברתיים תוך למידת דרך ארץ. חשוב שימשיך ביה"ס להוביל ולהצטיין בכל המדדים, הלימודיים והרגשיים כאחד. הילדים צריכים להרגיש בבי"ס מוגנים ומאושרים, חשוב שיתקיימו כבוד הדדי, תרבות שיח, תוך מתן האפשרות להנהגת בי"ס להוביל את המוסד למטרות וליעדים. עבודת הצוות עם ההורים חשובה ביותר, וחשוב לשמור על הקשר ההדוק והטוב שהתקיים בעבר בין צוות הנהלת בי"ס לבין הנהגת ההורים. חברי הנהגת ההורים מהווים חוליה מקשרת בין הורי תלמידי/ות בי"ס לבין הנהלת בי"ס. יצירת הקשר תיעשה באופן שוטף דרך יו"ר ההנהגה, אולם בעניינים דחופים או אישיים ניתן ליצור קשר באופן אישי באמצעות מזכירות בי"ס. באם ניתן לפתור את הבעיה מול מחנכת הכיתה, רכזת השכבה, יועצות וכו' הרי שיש למצות תחילה גורמים אלה. בהמשך השנה תתקיימנה פגישות של מנהלת בי"ס ויו"ר הנהגת ההורים עם הורי תלמידי/ות בי"ס בימי שישי אחת לחודש, כפי שהיה בעבר. הודעה בדבר מועד הפגישות תועבר לכיתות דרך נציגי הנהגת ההורים. אחד מיעדי בי"ס הוא טיפוח מנהיגות ועידוד לעשייה חברתית. ילדי/ות בי"ס יחולקו לועדות החופפת באופן יחסי את ועדות הנהגת ההורים, ובחלק מהועדות אף ישתלבו בפעילות הנהגת ההורים (למשל, קיימות, זה"ב ועוד). בחירות ליו"ר ההנהגה ולסגניו: לתפקיד יו"ר הנהגת ההורים נבחר פה אחד עו"ד רונן קריסטל. לסגנים: נבחרו פה אחד אודי איילון, איציק חיים וסיגל שפיץ-טולדנו. סקירת יו"ר הנהגת ההורים – מר רונן קריסטל: מטרת הנהגת ההורים לעבוד בשיתוף פעולה עם בי"ס כדי לקדם את רווחת הילדים/ות והקהילה. כולנו שותפים למאמץ ולדרך, ומצופה כי המתנדבים להנהגה ייקחו בה חלק פעיל. לאורך השנה תתקיימנה ארבע פגישות של ההנהגה. הפגישה הבאה תתקיים בעוד כחודשיים, ובה יציגו נציגי הועדות את מטרותיהן ויעדיהן לשנה הקרובה. צהרונים – חרף העברת "חוק הצהרונים" באוגוסט האחרון, ודחיית ההיקשרות עם ספק הצהרון לרגע האחרון, החלה הפעלת צהרון בי"ס באופן חיובי, והוא מתנהל בצורה טובה ע"י חגי ושרון (תודה לסיגל שפיץ-טולדנו על הטיפול המסור בנושא מטעם בי"ס מול העיריה ומול ההורים). מפעילי הצהרון ערוכים לפתוח כיתות נוספות אם יעלה הצורך – יש להעביר מסר זה בכיתות הרלוונטיות. המנהלת שרון: בי"ס מקבל תקורות ממפעיל הצהרון. בשל ירידת מחירי הצהרון הכנסות בי"ס מתקורות אלה פחתו. עליית כמות התלמידים בצהרון תגדיל את ההכנסה מתקורות, ותטיב עם בי"ס. דרך נוספת להגדלת הכנסות בי"ס היא באמצעות השכרת אולם לקיום אירועים פרטיים, או השכרת כיתות לקיום חוגים פרטיים (המעוניינים לקדם זאת יכולים לפנות אל נעמי המזכירה). היעד הוא ליצור מחיר ריאלי ותחרותי להשכרת הכיתות. הפעלת בי"ס כמרכז קהילתי אחה"צ מאפשרת יצירת מרווח נשימה תקציבי לבי"ס המתנהל בתקצוב עצמי. הכנסות אלה משמשות לרווחת הילדים/ות, ומכסות תיקוני בלאי ותחזוקה (למשל, של המזגנים), עלויות המכוסות ע"י תקציב עצמי של בי"ס. תל"ן – בכל הכיתות, פרט לשכבה ח', החלו שיעורי תל"ן (בשכבת ח' יחל פרויקט תל"ן הקשור למסיבת הסיום בהמשך השנה). צוות תל"ן יעקוב אחר איכות השיעורים, וידאג לאיסוף משובים מהתלמידים באופן קבוע. לוקרים – הוזמנו לוקרים נוספים עבור תלמידי/ות שכבה ד'. ניידים – קופסאות לאחסון הניידים הושמשו בכל הכיתות משכבה ג' ומעלה. על ההורים לעודד שימוש בקופסאות אלה ולקדמו. המנהלת שרון:אנחנו העברנו מסר למורים בכיתות על המשך ההתנהלות השנה כמו בשנה שעברה ונחדד את העניין לאורך השנה. Smart school – המערכת הממוחשבת נכנסה לשימוש בבי"ס השנה. המורים וההורים כאחד לומדים אותה. רבדיה השונים של המערכת ייחשפו לשימוש באופן הדרגתי. אחים צעירים – פועלים שכבר לאחר החגים יתחיל פיילוט של פרויקט המתנה מסודרת של אחים צעירים לסיום לימודיהם של אחיהם הבוגרים. מידע על פרויקט זה יימסר בהמשך. מזגנים – 1. באולם הספורט – התקיימה פגישה של נציגי בי"ס עם נציגי מחלקת בינוי בעיריה, בסופה הומלץ להתקין עוד 4 מזגנים באולם באחריות העיריה ונעקוב אחר הביצוע. 2. בכיתות – כתחזוקה קבועה מנוקים הפילטרים ומתוחזקים המזגנים מתקציב בי"ס. החלפת ו/או הוספת מזגן תיעשה על חשבון תשלומי ההורים. בעקבות תלונות בתחילת השנה נערך סקר מיזוג בכל הכיתות וכבר נוספו בשלוש כיתות שלושה מזגנים חדשים בנוסף למזגן הקיים. נכין תוכנית ארוכת טווח לשיפור המיזוג הכיתות. תשלומי הורים – הכנסות בי"ס מבוקרות ע"י הגזבר/ית וע"י רו"ח של העיריה. הדו"חות מבוקרים לאורך השנה. המעוניינים/ות יוכלו לקבל מיו"ר ההנהגה פירוט תשלומים ותקבולים. חוזר התשלומים – לאור המאבק עליו הכריז פורום ועדי ההורים הישוביים לא נחתם חוזר התשלומים על ידי עד כה. יחד עם זאת, במרבית בתי הספר בעיר נחתם החוזר לאחרונה, כששמעוני וברנר הינם בתי הספר היחידים בהם טרם נחתם חוזר התשלומים. המאבק של פורום ההורים הוא מאבק צודק, אולם נראה שאין הוא מתקדם בשלב זה. עולה החשש כי תלמידי שמעוני יפגעו ביחס לבי"ס אחרים. לאחר סקר בין ההורים בהנהגה התקבלה החלטה לחתום על חוזר התשלומים, תשלומים המשמשים לרווחת הילדים לטיולים, הצגות, מוזיאונים, ופעילויות בחגים כגון פורים, ט"ו בשבט ול"ג בעומר, יש להבין כי כל הפעילויות הנ"ל יוכלו להתקיים רק עם כל ההורים ישלמו את תשלומי ההורים כפי שידרשו. יחד עם זאת, ננסה לצמצם את תשלומי ההורים ביחס לשנה שעברה. סקירת הועדות: ועדה מטרות נציגות הנהגת הורים נציגות בי"ס כספים • טיפול בנושאים הכספיים בהם מעורבים תלמידי המוסד והוריהם, לרבות השימוש בכספי תרומות. • הועדה תהיה אחראית לבקר כי כספי ההורים מופנים לייעוד שאושר עבורם על-ידי הנהגת ההורים. • ניהול מעקב צמוד ופיקוח על השימושים בכספי תשלומי הרשות, רכישת שירותים מרצון, תרומות ההורים ותכנית הלימודים הנוספת (תל"ן). רונן קריסטל גזברית: רויטל אברמוביץ' אודי איילון יתיר זלוצקי המנהלת שרון לוינהר-בכור טיולים ותרבות • סיוע בתכנון, בתיאום ובביצוע תכנית הטיולים של ביה"ס בתאום עם הנהלת ביה"ס. • סיוע בתכנון, בתיאום ובהפקת אירועי התרבות לתלמידי/ות ביה"ס ("סל תרבות"), כגון, תיאום ביקור במוזיאונים. • בחינת התאמת תכנית הטיולים והתרבות לשכבות הגיל השונות, ולתכנית הליבה של משרד החינוך. גלית לנדסהוט רויטל אברמוביץ' איציק חיים דנה אשל שוש לב אורנה קירש זהירות בדרכים • איתור, התרעה ופיקוח על מפגעי בטיחות בדרכים אל ומבית הספר. • ארגון ותיאום התנדבות ההורים לפרויקט "סע לשלום" (שכבות א-ד). • ארגון יום פעילות בנושא זהירות בדרכים. • שמירת קשר עם עמותת "אור ירוק" לקיום פעילות בית ספרית. • לקדם הסברה בנוגע לאיסור חציית הכביש בדרך רבין, ועידוד השימוש בגשר. • בדיקת אפשרות להוספת מפרץ עצירה למכוניות בדרך רבין לאחר הפניה שמאלה מרביבים (בסמוך לבניין בזק). שירי כהן סיגל שגיא מאיה ענתבי שוש לב רויטל ברקוביץ' ביטחון, בטיחות ושיפוצים • מעקב אחר מימוש הנחיות הביטחון שקבעו משרד החינוך והשלטון המקומי להבטחת בטחון באי ביה"ס. • התראה על מפגעים במבני ביה"ס, בחצרות, ובמתקנים השונים, ומעקב אחר תיקון הליקויים, לרבות ליקויים הנוגעים לניקיון בשטח בית הספר ובשירותים. • מעקב אחר שיפוץ ביה"ס בהתאם לתכנית הרשות המקומית (השנה – התקנת הצללה בחצר ביה"ס, והוספת "ציור קיר"" בהתאם להבטחות העיריה, וכן, קידום התקנת דשא סינטטי מאחורי אולם הספורט). • בדיקת תקינות מקלטי ביה"ס. • קידום הצעות ויוזמות לשיפור חזות ביה"ס. • ניטור טיפול במזגנים, ובדיקת החלפתם אם נדרש, וכן בדיקת תקינות הלוקרים והוספת לוקרים חדשים לפי הצורך (תוך שיתוף פעולה עם ועדת הכספים). • קידום הטיפול במגרש החולי שמאחורי אולם הספורט (בחינת התקנת דשא סינטטי מכספי תרומות לאחר בחינת סוגיית פירות הפיקוס). ורדית אייל סיגל שפיץ-טולדנו רחמיאל שלומוב המנהלת שרון לוינהר-בכור תל"ן • גיבוש במשותף עם הנהלת ביה"ס של תכנית הלימודים הנוספת (תל"ן) במימון ההורים, בכפוף להנחיות משרד החינוך. • ביצוע מעקב אחר פעילות התל"ן במהלך השנה, בדיקת שביעות הרצון מהתוכנית הקיימת, וביצוע שינויים במידת הצורך. רמי מרקו מיכל אפשטיין דנה אשל אורנה קירש תמר דורון מעורבות קהילתית • ארגון פעילות תרבות בבית הספר לרווחת הילדים וההורים. • קיום פרויקט מחויבות אישית לכל כיתה (בכיתות הנמוכות יחד עם ההורים) – סיוע לקשישים, חלוקת מזון וכד', פעילות עם חיילים בודדים, יום התרמה של שמעוני, ועוד. • קידום אקלים חיובי בקרב תלמידי/ות ביה"ס. • ארגון פעילות לרווחת צוות המורות/ים והשומרים לקראת "יום המורה" ו"יום השומר". סיגלשפיץ-טולדנו גלית לנדסהוט שלי כספי קארין אינס שירי כהן סיגל שגיא רוית ציפי סיבירסקי בריאות וספורט • מעקב אחר מפגעי בריאות בתחומי ביה"ס, ומתן מענה למפגעים אלה. • קידום תזונה נכונה ואורח חיים בריא בקרב תלמידי/ות ביה"ס. • ארגון "יום בריאות" הכולל הדרכת עזרה ראשונה על-ידי מדריכי מד"א. • עבודה עם צוות ביה"ס בארגון ימי ספורט. • ארגון פעילות ספורט משותפות להורים ולילדים. • ביקורת על מתקני הספורט בבית הספר ושיפורם מול גורמי בית הספר והעירייה. איציק חיים בראד ברזינסקי קרן פלדמן עמית צפריר אורנה קירש אביבה קיימות ותרומות • הכנת תכנית עבודה רב שנתית בשיתוף צוות ביה"ס להגברת מודעות התלמידים/ות ועשייתם/ן למען הסביבה ולמען הקהילה בה אנו חיים. • תכנון וביצוע פעילות ט"ו בשבט בשיתוף ההורים. • תכנון וביצוע פעילות ל"ג בעומר בית ספרית. • קבלת החלטת בנוגע לשימוש בכספי "תרומות" ההורים לשיפור סביבת בי"ס ולטובת התלמידים, והוצאתם לפועל. אודי איילון רויטל אברמוביץ' גוני יוסקוביץ סיגל שגיא שירי כהן תמר דורון יוני קונר טכנולוגיה • לקדם את דף הפייסבוק של הורי בית הספר. • הטמעת אפליקציית "smartschool" שבה ההורים יכולים להתעדכן על המתרחש בביה"ס ועל הישגי ילדיהם ישירות לנייד. • עדכון אתר בית הספר בכל הנוגע להנהגת ההורים. אפריים דמכינר מוטי שמאי ניר סביצקי רומי שמאי רחמיאל שלומוב נרשם על-ידי: גלית לנדסהוט