יום ב', כב’ באייר תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת טיולים והצגות יועצות אודות יצירת קשר
 
 

חלוקת מגרשים תשע"ט- כיתות א'- ד' ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי מגרש כדורגל ג1 ג3 ד1 ד3 ג4 ג2 ג2 ג4 ד2 ד4 ג1 ג3 מגרש כדורסל צפוני א1 א4 א3 ב1 ב3 א1 א2 ב2 א4 ב4 ב4 ב2 מגרש כדורגל-סל ד1 ד3 א1 א3 ב1 ב3 ד2 ד4 א2 א4 ב2 ב4 אזור מתקנים א3/ א4 א1/ א2 ב1/ ב2 ב3/ ב4 א1/ א2 א3/ א4 שטח מדושא כיתות א' כיתות ב' כיתות ג' כיתות ד' כיתות ג' כיתות ד' טניס שולחן 1 כיתות א' כיתות ב' כיתות א' כיתות ב' כיתות א' כיתות ב' טניס שולחן 2 כיתות ד' טניס שולחן 3 כיתות ג' האזורים שאינם מפורטים חופשיים למשחק של כלל התלמידים.חלוקת המגרשים מיועדת להפסקה הגדולה בלבד.בהפסקה של 11:45-12:00 המגרשים של כיתות ה'- ח'. חלוקת מגרשים תשע"ט- כיתות ה'- ח' ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי מגרש כדורגל ח1 ח2 ח3 ז1 ז2 ז3 מגרש כדורסל צפוני ז1 ח3 ז3 ח2 ח2 ז1 ז2 ז4 ח1 ח3 ז3 ז4 מגרש כדורגל-סל ה1 ה2 ה3 ו1 ו2 ו3 ו1 ו2 ו3 ה1 ה2 ה3 אזור מתקנים כיתות ה' שטח מדושא ה2 ה3 ו1 ו2 ו3 ה1 טניס שולחן 1 כיתות ה' כיתות ו' כיתות ה' כיתות ו' כיתות ה' כיתות ו' טניס שולחן 2 כיתות ח' טניס שולחן 3 כיתות ז' האזורים שאינם מפורטים חופשיים למשחק של כלל התלמידים.חלוקת המגרשים מיועדת להפסקה הגדולה בלבד.בהפסקה של 11:45-12:00 המגרשים של כיתות ה'- ח'.