יום ב', כב’ באייר תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת טיולים והצגות יועצות אודות יצירת קשר
 
 

ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ט כ י ת ה א' מ ק צ ו ע ש ם ה ס פ ר + פ ר ט י ם מ ח י ר מירבי כשורי שפה קוראים ולומדים בהנאה, א. לוגסי-זבורוב– הוצאת רכגולד 7 חוברות 192.1 ש"ח חשבון והנדסה שבילים פלוס חלקים 1,2,3 לכיתה א' (3 חוברות) – מט"ח שבילים פרקי גיאומטריה – מט"ח מארז אביזרים בגיאומטריה שבילים פלוס מארז אביזרים לכתה א' 119.8 ש"ח זהירות בדרכים חיוכים בדרכים 4 חוברות פעילות : האח לרמזור המוצלח חגיגה בשחור לבן אופניים לשועל התמרור ששאג צרח ולחש עצור -אסתי עצמוני – הוצאת יבנה-בונוס 9.4 ש"ח לחוברת במידת הצורך יתבקשו התלמידים לרכוש חומרי למידה נוספים במהלך השנה. ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"טכ י ת ה ב' מ ק צ ו ע ש ם ה ס פ ר + פ ר ט י ם מ ח י ר מירבי כשורי שפה על קצה הלשון ומעולמה של ספרות ב חלק א - מודן הוצאה לאור בע"מ על קצה הלשון ומעולמה של ספרות ב חלק ב - מודן הוצאה לאור בע"מ מילון כיס מנוקד ומצויר - אברהם אבן שושן, דב ירדן, הוצאת לוני כהן. 39 ש"ח 39 ש"ח 48 ש"ח חשבון והנדסה שבילים פלוס חלקים 4,5,6 לכיתה ב' (3 חוברות) – מט"ח שבילים פלוס מארז אביזרים לכתה ב' שבילים ב' פרקי גיאומטריה – מט"ח שבילים ב' פרקי גיאומטריה מארז אביזרים – מט"ח יש לשמור את המראה מהמארז של כיתה א' 119.8 ש"ח מ ד ע י ם במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ב': הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב 41.7 ש"ח תורה בראשית עם ביאורים וציורים – הוצאת מט"ח 40.5 ש"ח מולדת חברה ואזרחות "לחיות יחד בישראל" - הוצאת מט"ח 31.4 ש"ח זהירות בדרכים "סימני דרך" - אסתי עצמוני הוצאת למור 28.3 ש"ח במידת הצורך יתבקשו התלמידים לרכוש חומרי למידה נוספים במהלך השנה. ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ט כ י ת ה ג' מקצוע שם הספר + פרטים מ ח י ר מירבי כשורי שפה מילה טובה מאוד לכתה ג' ספר 1, הוצאת מט"ח מילה טובה מאוד לכתה ג' ספר 2, הוצאת מט"ח 104.5 ש"ח חשבון שבילים פלוס חלקים 7,8,9 לכיתה ג' (3 חוברות) – הוצאת מט"ח שבילים ג' פרקי גיאומטריה – הוצאת מט"ח שבילים ג', מארז אביזרים – מבנה עשרוני – הוצאת מט"ח שבילים ג', מארז אביזרים – פרקי גיאומטריה– הוצאת מט"ח להשאיר מארז אביזרים מכיתה ב'-במיוחד את הרצועות 152.3 ש"ח אנגלית Click 1 –Student's Book +My ABC Notebook / By Jacqui Slasky & Judi Alexander הוצאת אריק כהן מחברת חכמה באנגלית 64.9 ש"ח מדעים במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ג' –מהדורה מחודשת: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב 46.8 ש"ח תרבות ישראל מפתחות שבין אדם לחברו, הוצאת חל"ד- מפעלים חינוכיים. (יימסר בתחילת השנה) 55 ש"ח תורה יפורסם בהמשך, בהתאם להוראות משרד החינוך מולדת חברה ואזרחות לחיות יחד בישראל ג', ספר – מט"ח לחיות יחד בישראל ג', חוברת – מט"ח 28.2 ש"ח 20.6 ש"ח · במידת הצורך יתבקשו התלמידים לרכוש חומרי למידה נוספים במהלך השנה. ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"טכ י ת ה ד' מקצוע שם הספר + פרטים מ ח י ר מירבי כשורי שפה מילה טובה מאוד לכתה ד' חלק 1, הוצאת מט"ח מילה טובה מאוד לכתה ד' חלק 2, הוצאת מט"ח 100.1 ש"ח חשבון השבחה ד' - שברים פשוטים הוצאת יבנה/בונוס השבחה ד' - כפל וחילוק הוצאת יבנה/בונוס השבחה ד' - גאומטריה הוצאת יבנה/בונוס השבחה ד' - מספרים בתחום המיליון הוצאת יבנה/בונוס השבחה ד' - אביזרים הוצאת יבנה/בונוס 124.3 ש"ח אנגלית Click 3 –Student's book + Workbook + My Click Words Notebook + Click Stories By Jacqui Slasky & Judi Alexander ECB הוצאת ספרי אריק כהן 99 ש"ח 58.6 ש"ח מדעים במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ד' –מהדורה מחודשת: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב 47.4 ש"ח תרבות ישראל מפתחות לערבות הדדית, הוצאת חל"ד- מפעלים חינוכיים. (יימסר בתחילת השנה)\ 55 ש"ח תנ"ך ספר תנ"ך מלא מולדת חברה ואזרחות ישראלים צעירים– הוצאת מט"ח : חוברות דיגיטליות תלמידים שלא בהשאלת הספרים צריכים לרכוש מול מט"ח. · במידת הצורך יתבקשו התלמידים לרכוש חומרי למידה נוספים במהלך השנה. ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"טכ י ת ה ה' מ ק צ ו ע ש ם ה ס פ ר + פ ר ט י ם מ ח י ר מירבי כשורי שפה מילה טובה מאוד לכתה ה' חלק 1, הוצאת מט"ח מילה טובה מאוד לכתה ה' חלק 2, הוצאת מט"ח 100 ש"ח חשבון השבחה ה' שברים פשוטים הוצאת יבנה/בונוס השבחה ה' פעולות במספרים טבעיים הוצאת יבנה/בונוס השבחה ה' מספרים עשרוניים הוצאת יבנה/בונוס השבחה ה' גאומטריה הוצאת יבנה/בונוס השבחה ה' ערכת אביזרים לתלמיד הוצאת יבנה/בונוס 120.9 ש"ח אנגלית - Our World - Student's book + workbook - Jacqui Slasky & Judi Alexander - ECB - הוצאת ספרי אריק כהן שימו לב: חוברות דקדוק ואנסין לשנתיים, נשתמש בהן גם בשנה הבאה Practice Your Unseens 1 / הוצאת אריק כהן - Grammar Helper 2 - Foundation Level 3 UPP הוצאת 101.6 ש"ח מדעים במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ה' –מהדורה מחודשת: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב 53 ש"ח תרבות ישראל מפתחות לאדם, עם ומקום, הוצאת חל"ד – מפעלים חינוכיים (יימסר בתחילת השנה) 55 ש"ח תנ"ך ספר תנ"ך מלא זהירות בדרכים מורה דרך – א. עצמוני, הוצאת יבנה בונוס. 28.3 ש"ח גיאוגרפיה יוצאים מהמפה - ספר - הוצאת מט"ח : ספר דיגיטלי יסופק ע"י בית הספר. מסביב לים התיכון - הוצאת מט"ח 39.7 ש"ח · במידת הצורך יתבקשו התלמידים לרכוש חומרי למידה נוספים במהלך השנה. ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"טכ י ת ה ו' מ ק צ ו ע ש ם ה ס פ ר + פ ר ט י ם מ ח י ר מירבי כשורי שפה מילה טובה מאוד לכתה ו', הוצאת מט"ח 68 ש"ח אנגלית Cool- Student's book + workbook/ Vicky Tsur and Judy Alexander / Eric Cohen Books. שימו לב: ממשיכים עם החוברות משנה שעברה Practice Your Unseens 1 / הוצאת אריק כהן Grammar Helper 2 - Foundation Level 3 UPP הוצאת 103.3 ש"ח 44.2 ש"ח חשבון השבחה ו' גאומטריה הוצאת יבנה/בונוס השבחה ו' מידות עשרוניות, קנה מידה ופעולות החשבון הוצאת יבנה/בונוס השבחה ו' מספרים עשרוניים וחקר נתונים הוצאת יבנה/בונוס השבחה ו' שברים פשוטים הוצאת יבנה/בונוס השבחה ו' אביזרים לתלמיד הוצאת יבנה/בונוס 127.2 ש"ח מדעים במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ו' –מהדורה מחודשת: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב 52.7 ש"ח תרבות ישראל מפתחות לעצמאות ואחריות, בהוצאת חל"ד- מפעלים חינוכיים. (יימסר בתחילת השנה) 55 ש"ח תנ"ך ספר תנ"ך מלא גיאוגרפיה חוקרים ארץ לכתה ו' – הוצאת מט"ח 47.1 ש"ח היסטוריה מסע אל העבר יוון, רומא וירושלים – הוצאת מט"ח 57.1 ש"ח · במידת הצורך יתבקשו התלמידים לרכוש חומרי למידה נוספים במהלך השנה. ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"טכ י ת ה ז' מ ק צ ו ע ש ם ה ס פ ר + פ ר ט י ם מ ח י ר מירבי לשון, הבעה וספרות שורשים וכנפיים ז' – הוצאת כנרת מילה טובה מאוד - הבנה, הבעה ולשון ז' – הוצאת מט"ח 56.4 ש"ח 68.4 ש"ח מתמטיקה מתמטיקה לכיתה ז סדרת צמרת חלקים א', ב', ג' - אתי עוזרי ויצחק שלו 105.5 ש"ח אנגלית - Way To Go: book + workbook Judi Dobkins & Ellen Zelenko / ECB הוצאת אריק כהן - Grammar Helper (4) - UPP הוצאת ) נשתמש בחוברת גם בשנה הבאה ( - Focus on Reading (1) UPP הוצאת - English- Hebrew / Hebrew - English Dictionary או מילונית שימו לב לבקש מילון/מילונית מאושרים לבגרות!! 106.9 ש"ח 60.3 ש"ח מדעים מדעי החיים ז' - הוצאת מט"ח מדעי החומר ז' - הוצאת מט"ח 46 ש"ח 61.3 ש"ח תנ"ך ספר תנ"ך מלא גיאוגרפיה אדם וסביבה בעידן גלובלי לכיתה ז' – הוצאת מט"ח 55.8 ש"ח היסטוריה מסע אל העבר - עולמות נפגשים - נוצרים, מוסלמים ויהודים במאות 15-16 – הוצאת מט"ח 66.4 ש"ח ערבית אל ערביה, ערבית לבית הספר העברי – ספר א'(מהדורה חדשה) – לוני כהן 23.2 ש"ח תרבות ישראל שבילי תרבות לכתה ז' – הוצאת מט"ח (יימסר בתחילת השנה) 64 ש"ח במידת הצורך יתבקשו התלמידים לרכוש חומרי למידה נוספים במהלך השנה. ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"טכ י ת ה ח' מ ק צ ו ע ש ם ה ס פ ר + פ ר ט י ם מ ח י ר מירבי לשון, הבעה וספרות שורשים וכנפיים ח' – הוצאת כנרת מילה טובה מאוד - הבנה, הבעה ולשון ח' – הוצאת מט"ח 67 ש"ח 68.3 ש"ח מתמטיקה מתמטיקה לכיתה ח' סדרת צמרת חלק א' +חלק ב'- אתי עוזרי ויצחק שלו 121.8 ש"ח אנגלית New Mosaic – Student's book + workbook הוצאת אריק כהן ECB – / By Debi Partouche הוצאת Focus on Reading 2 – UPP ----------------------------------------------------- משנה שעברה: Grammar Helper 4– - English- Hebrew / Hebrew - English Dictionary או מילונית שימו לב לבקש מילון/מילונית מאושרים לבגרות!! 93.5 ש"ח 49.80 מדעים מדעי החיים ח' - הוצאת מט"ח מדעי החומר ח' - הוצאת מט"ח 58.4 ש"ח 58.2 ש"ח תנ"ך ספר תנ"ך מלא גיאוגרפיה כדור הארץ סביבה ואדם - הוצאת מט"ח 76.9 ש"ח היסטוריה מסע אל העבר - קדמה ומהפכות מאות 19-16 – הוצאת מט"ח 67.7 ש"ח ערבית שפה מספרת תרבות ספר ב' - אלה ולסטרה הוצאת סטודיו אפק-טיב 53.6 ש"ח תרבות ישראל שבילי תרבות לכתה ח' – הוצאת מט"ח (יימסר בתחילת השנה) 63 ש"ח · במידת הצורך יתבקשו התלמידים לרכוש חומרי למידה נוספים במהלך השנה.