יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת טיולים והצגות יועצות אודות יצירת קשר
 
 

17 במאי, 2015 פרוטוקול ישיבת הנהגת ההורים הבית ספרית לשנה"ל תשע"ה, מיום 12.5.15 בישיבה נכחו נציגי הכתות הבאות: א1 – שירה יצחקי, א2 – אנטל ריכטר, ב2 – שלי מילר, ב3 – סיגל שגיא, ג1 – קארין ישראל, ג2 – אפריים דמכינר, ג3 – רונן מעוז, ג4 – אודי אילון, ד1 – אנטל ריכטר, ד2 – שירי כהן, ה1 – אריה סירטו, ו1 – אפי פרידברג, ו2 – אפריים דמכינר, ו3 – ארווין איסקוב, ח1 – רונן שטיין, ח2 – זהר כנרי בנוסף, נכחו ההורים הבאים: א1 – רמי מרקו, ענבר מלמוד, א2 – מוטי שמאי, שניר גל, ב1+ח1 – שמרית שלומוביץ'-שטיין, ה1 – כלנית שמולביץ, רקפת ולטר ונטורה נעדרו מן הישיבה נציגי הכתות הבאות: א3 – אופיר בן שעיה, ב1 – מיכל כהן אפשטיין, ב-ג – דקלה תדהר, ד3 – נעה פלג, ה2 – שרון נפתלי, ה3 – נתי נוימן, ז1 – יעל אהרונוביץ, ז2 – איציק חיים, מטעם ביה"ס נכחו בישיבה: הגב' יעל אמיתי – מנהלת, הגב' תמר דורון – רכזת שכבה ה-ו, גב' טלי טויטו – יועצת ביה"ס, מר יוני קונר – רכז מדעים ותקשוב סקירת מנהלת ביה"ס, הגב' יעל אמיתי: · בתיה"ס "שמעוני" ו"אלון" נבחרו כבתי ספר המובילים פדגוגיה איכותית בעיר גבעתיים. · ביקור המנהלת בכנס בבריסל כחלק משתוף הפעולה בתכניות לימוד שמוביל האיחוד האירופאי, לרבות היכרות והעמקה בנושא "כתת העתיד". · השתתפות ביה"ס (פיילוט בשכבה ה') בתכנית ריקודים סלוניים, כשפה נוספת לאקלים מיטבי. ביום שישי 15.5.15 התקיים נשף אליו הוזמנו ההורים. · עדכון לגבי ה"תכנית לתקצוב דיפרנציאלי" של משרד החינוך, לפיה שיעור התקצוב ייגזר מהדירוג הסוציו-אקונומי שנקבע לביה"ס. · איחוד כתות בשכבה ה' בשנה"ל תשע"ו – התייחסה לפעולות שבוצעו השנה כהערכות לאיחוד הצפוי (בין השאר, גם תכנית הריקודים) והשיבה לשאלות הנוכחים בנושא. · גבייה – ציינה את אחוזי הגבייה הנמוכים יחסית לשנים קודמות. בתשלומי החובה – כ 80% בלבד. · בנושא תקשוב – ציינה המנהלת תרומת מחשבים לביה"ס (תודות לסיגל שגיא) וכן רכישת ציוד כגון: עגלת טעינה, אייפדים ועוד. מזמינה את קהילת ביה"ס להתרשם מפעילויות מתוקשבות מתקדמות שנערכות בביה"ס, הן באתר והן בערוץ ה- youtube של ביה"ס. · שמעוני talk – התקבלו משובים חיוביים מצד הורי ביה"ס באשר לפעילות מעגלי השיח שנערכה ב- 26.3.15 בערב. צפויה פעילות המשך לכלל תלמידי ביה"ס, לשכבות א'-ב' במסגרת כתתית ולשכבות ג'-ח' במסגרת אחרת. · צהרון – המנהלת עדכנה, כי חברת "אפטר סקול" תמשיך להפעיל את הצהרון גם בשנה"ל תשע"ו. · ביום 28.5.15 בשעה 20:15 ייערך מפגש עם פסיכולוג ביה"ס, בספרייה. המפגש מיועד להורי תלמידים בכתות א'-ד' והוא בתשלום סמלי. הודעות נמסרו ביום ההורים על ידי המחנכות. רישום באמצעות ועדי ההורים הכתתיים. פרויקט הבינוי מנהלת ביה"ס עדכנה, כי: · התקבלה הודעה שבינוי האגף החדש בביה"ס צפוי להתחיל בתחילת חופשת הקיץ. · כחלק מהפרויקט, תיבנה גם יציאה מתוך הבנין הדרומי, ישירות לחצר הצעירים. · תבוצע הפרדה מוחלטת בין אזור הבינוי לבין חצר ביה"ס. הכניסה לאזור הבינוי תהיה מרחוב רביבים, מהצד הדרומי של מגרש הספורט. הגדר תהיה צמודה למגרש הספורט, כך שאולם הספורט והמקלט יהיו בתוך שטח הלימודים ואילו חצר הצעירים תהיה חלק משטח הבינוי. · פרויקט "בית הספר של החופש הגדול" למסיימי כתות א'-ב' יתקיים גם השנה, אך לאור הבינוי, יערך בבי"ס "אלון" או במרכז למצוינות. הודעות יימסרו בהמשך. · לא נתקבלו הבהרות ופרטים מדויקים לגבי שאלות רבות (כגון: אופן ההפרדה, החלטות לגבי שיפוץ המבנים הקיימים, כיצד תיראה חצר הצעירים לאחר הפרויקט). · מנהלת ביה"ס והנהגת ההורים ביקשו מעירית גבעתיים ופועלים לכך שהעיריה תקיים מפגש פתוח שמטרתו הצגת פרטי הפרויקט והדמייתו, בפני הורי ביה"ס וקבלת התייחסות ההורים לפרויקט. הנהגת ההורים החליטה להמתין להתייחסות ולפרטים נוספים מעירית גבעתיים, לרבות הצגת פרטי הפרויקט והדמייתו בפני הורי ביה"ס. תל"ן יו"ר ההנהגה, רונן שטיין, הציע להקים ועדת תל"ן, שתפקידיה יכללו: · בחינה משותפת עם מנהלת ביה"ס, לגבי תכניות למידה נוספת (תל"ן) פוטנציאליות מעבר לתכניות שמבוצעות בביה"ס כיום. · עזרה להנהלת ביה"ס בגיוס תמיכת ההורים לתכניות שייבחרו, בשכבות הרלוונטיות. יצוין, כי ללא הסכמת 90% מההורים (וגבייה בהתאם), לא ניתן יהיה לקיים תל"ן. הוחלט לבחור בהרכב הועדה, כדלקמן: שניר גל – יו"ר; אפי פרידברג, שלי מילר, קארין ישראל וענבר מלמוד. נרשם ע"י: שמרית שלומוביץ'-שטיין