יום ב', כב’ באייר תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת טיולים והצגות יועצות יצירת קשר
 

פרויקט "סע לשלום " מהו פרויקט סע לשלום? מדי בוקר ההורים שולחים את ילדם לבית הספר בהסעות תלמידים, ברגל או ברכב, תמיד מזכירים לנו ואנו מזכירים לילדים כמה חשוב להגיע בצורה בטוחה. אבל לעיתים אנו שוכחים שדווקא בסביבת בית הספר כאשר הילדים אמורים להיות באזור מוגן ומותאם אליהם אורבות הסכנות הגדולות ביותר. מתצפיות שנערכו בארץ עולה כי כשליש מהתלמידים המגיעים לבית חצו את הכביש בצורה מסוכנת שיעור דומה של ילדים שהגיעו ברכב ירדו ממנו בצורה מסוכנת. עלינו ההורים מוטלת החובה לוודא כי ילדינו ייאלצו להתמודד עם כמה שפחות סכנות בהגיעם לבית הספר. עמותת אור ירוק בשיתוף בית הספר ממשיכה בפרויקט זאת השנה הרביעית שנקרא "סע לשלום" שמטרתו הורדה בטוחה של הילדים בסביבת בית הספר, פרויקט זה מבוצע ע"י תורנות קבועה של הורים בחצי שעה לפני תחילת הלימודים. בכל בוקר ניצבים 3 הורים במקום ההורדה הנקבע מראש ומורידים את הילדים בצורה בטוחה מהרכב המשפחתי. הורה אחד מבין שלושת ההורים יסייע בחצייה בטוחה במעבר החצייה מול מנצור ליצירת סביבה בטוחה ומוגנת עבור התלמידים המגיעים לבית הספר ו2 ההורים יסייעו במקום ההורדה של בית הספר. אנו מציעים להורים מספר הנחיות להורדה בטוחה של הילדים: · ארגנו את הילקוט ושאר הציוד במושב ליד הנהג או בתא המטען. · הקפידו להוריד את ילדכם אך ורק מצד המדרכה. · בעת ההורדה השתדלו להפחית למינימום שיחות עם ילדיכם. · לאחר הורדת הילדים באופן בטוח, סעו לשלום. · תכנית זו החלה לפעול בבית ספרנו עם תחילת שנת הלימודים . אנו בית ספר מוביל של הפרויקט ,בתי ספר רבים בגבעתיים ובכלל מביעים את התעניינותם ורצונם בשילוב פעילות חשובה זו. ** מומלץ לבחור הורה שיהיה אחראי על שיבוץ ההורים בתורנות הכתה . כתה סבב 1 סבב 2 א'1 19/10/18 -18/10/18 4/3/19-14/3/19 א'2 30/10/18-9/11/18 15/3/19-29/3/19 א'3 11/11/18-21/11/18 31/3/19-10/4/19 א'4 22/11/18-3/12/18 8/5/19- 28/4/19 ב'1 11/12/18-20/12/18 10/5/19-20/5/19 ב'2 31/12/18- 21/12/18 21/5/19-31/5/19 ב'3 1/1/2019-11/1/2019 14/6/19- 2/6/19 ב'4 13/1/19-22/1/19 25/6/19- 16/6/19 ג'1 23/1/19-1/2/19 30/6/19- 26/6/19ימשיכו שנה הבאה ג'2 3/2/19-12/2/19 ימשיכו שנה הבאה ג'3 13/2/19-20/2/19 ימשיכו שנה הבאה ג'4 3/3/19 -21/2/19 ימשיכו שנה הבאה ד'1 2/9/18-12/9/18 ד'2 13/9/18-5/10/18 ד'3 7/10/18-17/10/18 בברכת שנת לימודים מוצלחת ובטוחה , עדי היימליך רכזת זה"ב