יום ב', כב’ באייר תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת טיולים והצגות יועצות אודות יצירת קשר
 
 

מוגנות והעצמה תכנית המוגנות וההעצמה פועלת בבית ספרינו מתוך אמונה כי עלינו לבסס אקלים חינוכי מיטבי המטפח כישורי חיים למניעת אלימות. רק מתוך אקלים מיטבי צומחת המצוינות והיכולת להגיע למימוש עצמי ומיצוי יכולות. לכל תלמיד ותלמידה בבית הספר ובאופן הנרחב יותר, לכל באי בית הספר, קיימת הזכות למוגנות . זכות זו היא בסיס לקיומה של החברה האנושית. על מנת לבסס את חוסנו האישי של התלמיד הלומד, בית הספר מתנהל באופן הבא: · מציב לתלמיד ציפיות להישגים. · מאפשר זמינות של תמיכה, ע"י מחנכים, יועצים, מורים. · מתמיד בעקביות לפעול לניהול שגרה וגבולות ברורים. · משתמש בשבח וחיזוקים חיוביים מעצימים, על התנהגויות וביצועים טובים. · יוצר הזדמנויות למעורבות וללקיחת אחריות. ההנחה העומדת ביסוד התכנית היא , שלכל ילד / ה ולכל מבוגר זכות בסיסית להרגיש בטוח ומוגן , ועל צוות ביה "ס מוטלת האחריות ליצור גבולות ונהלים ברורים , מערכת עקבית של גבולות , תגובות ומדיניות אחידה לכול . בנוסף, יש לשבח ולחזק כל ילד/ה על התנהגויות חיוביות, התורמות ליצירת אקלים מיטבי ואיכותי. צוות ביה "ס שקד על יצירת שפה הכוללת מערך תגובות ודרכי התמודדות עם התנהגויות ותופעות התנהגותיות לא רצויות – כאלה שמסכנות ופוגעות , כאשר המסר הוא ברור וחד משמעי: אנו מאמינים ביכולתו של כל תלמיד , ללא יוצא מן הכלל , לגלות אחריות , לשלוט בעצמו, לנהוג באיפוק ובשום אופן לא לפגוע במוגנות האחר . אנו מאמינים ביכולתם של כל תלמיד ותלמידה לצפות את תוצאות מעשיהם מראש ולהתנהג בהתאם . התוכנית מעבירה לתלמידים את האחריות ואנו מאמינים ביכולתם לעשות זאת . התכנית פועלת בבית הספר מזה ארבע שנים וכבר משנת ההפעלה הראשונה שלה ניכרה עלייה משמעותית בתחושת המוגנות של תלמידי בית הספר. המפתח להצלחת התכנית היא , כמובן, במחויבות של קהילת ביה"ס כולה, מורים , תלמידים והורים לשפה משותפת ואחידה . תכנית זו, לצד התפיסה הבית ספרית הכוללת, תאפשר לנו לממש את חזון המצוינות והאיכות של בית ספרנו . על התכנית עצמה בבית ספר "שמעוני" מתקיימת מזה 4 שנים תכנית מוגנות והעצמה שנבנתה בהנחיית המדריכה גב' עדינה אורנשטיין. על-פי התכנית, ארבעת הגורמים הבאים זכאים לסביבה מוגנת: א. התלמידים: לכל תלמיד ותלמידה יש זכות ללמוד בסביבה מוגנת, בלי פחד מפגיעות פיזיות, מבריונות וממגע לא רצוי. ב. אנשי הצוות: לכל אנשי הצוות יש זכות לסביבה מוגנת מפני פגיעה של תלמידים, של אנשי צוות, של הורים או של גורמים אחרים. ג. ההורים: לכל ההורים יש זכות לשלוח את ילדיהם לבית-ספר בטוח. ד. מערכת החינוך: חובתה להבטיח את שלומם הנפשי והפיזי של התלמידים ולאפשר להם תנאים הולמים. תכנית המוגנות מתבססת על הסעיפים הבאים: 1. בניית חוקים ופירוט התנהגויות 2. בניית תגובות (סנקציות) 3. שיתוף הורים ותלמידים 4. הפעלת התכנית 5. מעקב ותחזוקה התנהלות התכנית 1. הצוות יצר ופתח את התכנית לפי האמונה כי : "אנו , בבית הספר שמעוני, מאמינים בזכותו של כל אחד מבאי בית הספר להרגיש בטוח ומוגן. לכן, התנהגות מסכנת או פוגעת באדם, בסביבה וברכוש אסורה בהחלט". 2. קביעת גבולות בית- ספרים – החוקים עוסקים בביטחון ובמוגנות הבסיסית של האדם. החוקים אינם ניתנים למשא ומתן, והם מוגדרים: חוקי "אל-יעבור". 3. בניית שגרה ונהלים כיתתיים – השגרה מכילה את ה'אני מאמין' הבית-ספרי. השגרה שנקבעה היא סדר היום החינוכי של בית-הספר והיא נבנתה על-ידי הצוות החינוכי טיפולי של בית הספר. 4. נקבעו תגובות ידועות מראש כלפי תלמידים שמפרים את החוקים ואת הנהלים של בית- הספר . התגובות הידועות מראש יוצרות אף הן תחושה של מוגנות. התלמידים יודעים שכאשר הם עוברים על החוק, תופעל עליהם סנקציה שנקבעה מראש, שהיא הידועה להם. הפרת החוק היא בחירה של התלמידים, ולכן עליהם לשאת בתוצאות. 5. בין אנשי הצוות קיימת שפה אחידה, משותפת ועקבית . 6. עבודה עם הורי התלמידים – העבודה מתבססת על כבוד הדדי, על שמירת גבולות, על מסירת אינפורמציה ועל בניית ערוצי תקשורת מסודרים וקבועים. 7. לתלמידים שאינם מצליחים להפנים את חוקי בית-הספר ואת נורמות ההתנהגות המקובלות על-פי הערכים שלו תבנה תכנית אישית ע"י הצוות החינוכי טיפולי בשיתוף ההורים והתלמיד עצמו. התוצאות בעקבות הפעלת תכנית המוגנות, תלמידי בית הספר ציינו במבחני אח"ם (אקלים חינוכי מיטבי) כי תחושת המוגנות שלהם גבוהה מאד וכי הם יודעים שיש טיפול ומענה שווים לכל תלמיד. תכנית העצמה העצמה היא תהליך שמשמעותו מעבר ממצב של חוסר אונים למצב של שליטה יחסית בחיים, בגורל ובסביבה. מעבר זה יכול להתבטא בשיפור תחושת היכולת לשלוט ובשיפור היכולות הממשיות להפעיל שליטה. בכל אדם קיים פוטנציאל של עוצמה, שבנסיבות חיים תקינות שואף להגשמה. להיות אדם פירושו להיות מסוגל להפעיל השפעה ולחולל שינוי, ולכן ניתן לעזור לאנשים להפיק מתוכם העצמה, אך אין צורך להעניק להם העצמה או ליצור אותה עבורם. לאור כך, כדאי להתמקד בכוחותיו של האדם במהלך ההתערבות ולהתייחס אל האדם גם דרך כוחותיו ולא רק דרך בעיותיו. גישת הכוחות מלמדת שככל שנתמקד בחלקים הבריאים ונסייע להם לגדול, לשגשג ולגבור על החלקים האחרים, כך תהייה ההתערבות מועילה יותר. אז איך זה עובד ? זהו העתק דף מפנקס מוגנות והעצמה, שיש ברשות כל מורה, מחנכות ומורים מקצועיים. הדף הימני מתייחס לתכנית המוגנות, הדף השמאלי הוא דף מפנקס העצמה. בכל עמודה מפורטות התנהגויות מסכנות ומסוכנות . מתחת לכל עמודה יש את מספר הנקודות המתייחס לכל סעיף. סך הנקודות לצבירה עד השעיה הינו 9 נקודות. תלמיד שחרג מאחד הסעיפים המצוינים בתכנית המוגנות ונצפה ע"י אחד המורים בעשותו כן, יקבל דו"ח מיידי. התלמיד יגיע עם הדו"ח לרכזת מוגנות, ולאחר שיחה ובירור ימלאו יחדיו דף רפלקציה המתייחס למעשיו. בדף יספר מה עשה, מדוע וכיצד היה יכול לפעול אחרת. הדף יועבר למחנכת של אותו ילד. המשך הנוהל יתבצע עפ"י המדרג הנ"ל: חשוב לדעת : במקרה של התנהגות שתוצאותיה חמורות: התלמיד יושעה מביה"ס באופן מיידי. במקרה של פגיעה באיש צוות: התלמיד יושעה מביה"ס באופן מיידי. במקרה של פגיעה ברכוש: בנוסף לדו"ח, יידרש התלמיד לתקן/לנקות את הנזק. אם התלמיד הצליח לא לצבור נקודות נוספות במהלך חודש שלם, ינוכו מסך כל הנקודות שצבר 2 נקודות, כך מדי חודש. תלמיד שהושעה במהלך מחצית לא מקבל, בשום מקרה, ציון א' בהתנהגות. העצמה תלמידים רבים מראים יכולות חברתיות ואישיות גבוהות, הבאות באופן טבעי. רבים מהם אינם מראים זאת במופגן אך הצוות החינוכי רואה ורושם בפניו, וגם כאן, יש גמול. תלמיד שמראה ומיישם בקביעות את אחד מהסעיפים המצויינים במשוב העצמה יקבל משוב מהמורה. לאחר צבירת 8 נק' (כל משוב שווה ערך לשתי נק') יוזמן לקבלת תעודת העצמה ממנהלת בית הספר והמחנכת לאחר שיחה משמעותית. כל תלמיד שמקבל תעודה מצולם ותמונתו מופיעה בגאווה רבה באתר בית הספר.