יום ב', כב’ באייר תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת טיולים והצגות יועצות אודות יצירת קשר
 
 

תקנון תשע"ט חשוב לנוכיצד ננהג...מדרג תגובות במקרה של הפרת הכללים: חשוב לנו להיות תלמידים אחראים וללמוד באווירה טובה ונעימה. לכן נקפיד על:הופעה בתלבושת אחידה/ הופעה הולמת יש להגיע בתלבושת אחידה בכל ימות השבוע. לשיעורי ספורט חולצת בית ספר בצבע תכלת .חולצת "טי" ללא צווארון בצבע אחיד עם סמל ביה"ס. ובחורף אימונית בצבע אחיד עם סמל ביה"ס.בחורף רק אימונית עם רוכסן בצבע חלק יש להגיע לביה"ס בהופעה הולמת ומכבדת מוסד חינוכי 1. רישום התלמיד במערכת רישום התלמידים, Smart school (בכל שיעור)2. שיחת בירור עם התלמיד ויידוע מחנכת.3. שיחת מחנכת עם ההורים טלפונית.4. ביטוי בתעודה: הורדת ציון/הערה בסעיף "הופעה"· נוכחות ועמידה בזמנים יום הלימודים מתחיל בשעה 08:00 בדיוק!כניסה לבניין בשעה 07:45 בנוכחות המורה התורנית.שער ביה"ס נסגר בשעה 08:00.יש להגיע לביה"ס בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד עם הישמע הצלצול.בסוף יום הלימודים אין להישאר בביה"ס. היעדרות: אין להיעדר מביה"ס ללא סיבה מוצדקת.* תלמיד שנעדר מיום מבחן או נכשל במבחן. המורה יתאם עמו מועד הבחנות עד שבועיים מיום המבחן. נקפיד על הוראת מנכ"ל משנת תשנ"ה, האוסרת על יציאה לטיול או לנופש בימים שבהם מתקיימים לימודים. איחורים:תלמיד המגיע אחרי 08:00 יציג את האישור לשומר.כמו כן יציג אישור רפואי בכניסה לכיתה (ללא רישום במזכירות), במקביל יתבצע רישום במערכת רישום התלמידים.5 רישומים לא מוצדקים (ללא אישור רופא/הורה) במהלך המחצית- מכתב יידוע להורים.6 רישומים לא מוצדקים ומעלה- הורדת ציון בתעודה בסעיף "איחורים" ודיווח לקצין ביקור סדיר. היעדרויות:כל היעדרות מחייבת אישור.מעל 5 ימי היעדרות- צורך בהבאת אישור רפואי.מעל 6 היעדרויות בלתי מוצדקות:- בניית תכנית אישית- ביקור בית של הצוות החינוכי- דיווח לקצינת ביקור סדירהיעדרות התלמיד מביה"ס מסיבות שאינן רפואיות מחייבת את התלמיד והוריו לשאת באחריות השלמת חומר הלימוד. אין על המורה חובת קיום מועד נוסף למבחן שנערך בזמן היעדרות לא מוצדקת, הערכה חלופית תקבע בתיאום עם המורה.מבחנים עבור תלמידי כיתות ז' – ח'חשוב לנו שכל ילד אשר מפאת מחלה (והביא אישור מחלה) או ילד בעל הישג נמוך בבחינה , יקבל הזדמנות שנייה יקבעו 2 תאריכים שיפורסמו מראש למועד ב' . מבחנים אלו יתקיימו בסוף יום לימודים.ילד שלא יגיע למועד ב' אינו זכאי למועד ג' וציונו במבחן זה נכשל. חשוב לנו להישמר ולא להיפגע.ביטחונם של התלמידים חשוב ביותר לכולנו. יציאה של התלמידים מתחום ביה"ס במהלך יום הלימודים אסורה.יציאה מביה"ס לפני השעה 12:45 תתאפשר רק עם אישור בכתב מההורים ורק בליווי מבוגר.תלמידי כיתות א'-ו' : יציאה מביה"ס לאחר 12:45 תתאפשר רק בליווי מבוגר ואישור ממחנכת הכיתה. תלמידי כיתות ז'-ח' : יציאה מביה"ס לאחר 12:45 תתאפשר רק עם אישור בכתב מההורים וממחנכת הכיתה. ההורים יעודכנו בטלפון מידית על יציאת התלמיד מביה"ס ויוזמנו לשיחה למחרת עם המחנכת והנהלת ביה"ס.במקרים חוזרים- כינוס מועצה פדגוגית והחלטה על המשך טיפול.חשוב לנו להצליח כתלמידים וללמוד בתנאים שיעזרו לנו להצליח. לכן נקפיד על:התנהגות התלמידים ויישום הוראות צוות בית הספר במהלך יום הלימודים יש להתנהג באופן נאות עפ"י הכללים הנהוגים בביה"ס. על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי: מחנכים, מורים מקצועיים, מורים תורנים, מורים ממלאי מקום וכדומה. התנהגות בזמן שיעור:הגעה בזמן, ישיבה במקום, הבאת הציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מהתיק, הקשבה ושמירה על סביבה לימודית מסודרת ונקייה, השתתפות בשיחה , בדיון ברשות המורה בלבד ומילוי מטלות הניתנות בשיעור ויחס מכבד לחברים. 1. בירור, שיחה עם התלמיד ויידוע המחנכת, והפעלת תכנית המוגנות וההעצמה.2. בירור ויידוע ההורים טלפונית3. הודעה בכתב להורים ודרישה להתנצלות התלמיד בכתב4. ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות והתניית יציאה לטיול בלווי הוריו5. כינוס מועצה פדגוגית והחלטה על השעיה בביה"ס ומחוצה לו *במקרה של התנהגות חריגה לשיקול דעת מנהלת ביה"סוהמועצה הפדגוגית לקבוע את התגובה הבית ספרית. התנהגות בזמן הפסקה:התלמידים ישהו בהפסקות בחצר ביה"ס בלבד.אין להישאר בכיתה במהלך ההפסקה.בימים גשומים התלמידים ישהו במסדרונות ביה"ס בהשגחת המורים.אין לצאת עם אוכל מחוץ לכיתה. 1. שיחת בירור עם המחנכת ואזהרה בע"פ2. יידוע ההורים טלפונית משחקי כדור:משחקי כדור מותרים בכדור ספוג בלבד (אסור להביא כדורגל, כדורסל ועוד).אין להשתמש בכדור בזמן השיעור.אין להשתמש בכדור במסדרונות ביה"ס ובכיתות. - הכדור יוחרם ויוחזר בסוף יום הלימודים· משחק שאינו בכדור ספוג יתאפשר רק במהלך שיעור ספורט או טורנירים, בנוכחות המורה לספורט . פעילות חוץ בית ספרית:חשוב לנו להרגיש מוגנים ובטוחים. בכל פעילות הנערכת מחוץ לביה"ס (הצגה, טיול, משמרות זה"ב, תפוח פיס, בריכה, ספרייה ועוד) יש להתנהג עפ"י הכללים הנהוגים בביה"ס ולהישמע להוראות הצוות החינוכי. 1. שיחת בירור עם מחנכת הכיתה2. יידוע ההורים ודרישה מהתלמיד להתנצלות בכתב3. ההורים ילוו את התלמיד בפעילות הבאה שמירה על הסביבה והרכוש:חשוב לנו להרגיש מוגנים בסביבה איכותית, לכן נשמור על החוק הבית ספרי באחריות אישית. לכל באי בית הספר שמורה הזכות להיות מוגנים, להרגיש שייכים ולפעול בסביבה מטופחת. נשמור על חפצינו האישיים ועל רכוש בית הספר. 1. הפעלת תכנית המוגנות וההעצמה, שיחת בירור עם המחנכת ואזהרה בע"פ2. יידוע ההורים טלפונית3. עשייה מתקנת וביצוע מטלה חינוכית4. הורדת ציון בתעודה- הטלת תשלום או שווה ערךחפצים אישיים:אין להביא לביה"ס חפצים מסוכנים לרבות גלגיליות, רולרבליידס וסקייטבורד.אין להביא לביה"ס משחקים וחפצי ערך, האחריות עליהם היא של התלמיד והוריו. שיחת בירור, יידוע ההורים והחרמת המשחק/חפץ למזכירות וקבלתו בסוף היום.- במקרים חוזרים, הילד ימסור את המשחק/חפץ למזכירות וקבלתו בחזרה תהיה לידי ההורים בלבד. אביזרים טכנולוגיים:חשוב לנו לשמור על אמנת ה"שמעוני טוק" למוגנות במרשתת. שימוש בטכנולוגיה אישית במהלך שעות הלימודים ובפעילות בית ספרית אסורה.בכיתות א-ב, לא נביא לבית הספר טלפונים סלולרייםבכיתות ג-ח, בכל בוקר נפקיד את הטלפונים כבויים, במארז הנעול שבכיתה, עד סיום יום הלימודים. 1. שיחת בירור, יידוע ההורים, הפקדת הטלפון במזכירות וקבלתו בסוף היום2. ביצוע מטלה חינוכית3. ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות4. כינוס מועצה פדגוגית והחלטה על השעיה בביה"ס שמירה על טוהר הבחינות:חשוב לנו להצליח למצות את היכולות הלימודיות שלנו ולהיות מוסריים וערכיים. נשמור על טוהר משימות ההערכה והבחינות. כשיש התאמות אישיות, נשתמש בעזרים מאושרים ולא בטלפונים החכמים. - שיחת בירור עם מחנכת הכיתה.- יידוע ההורים.- הפחתת 10 נקודות מן המבחן/ציון.- פסילת המבחן.